Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

BetterDays
BetterDays
1689 d6d9 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabadblood badblood
BetterDays
2749 0265 390
Reposted fromviolator violator viawishyouwerehere wishyouwerehere

February 21 2020

BetterDays
Nie urodziłeś się tylko po to, aby całe życie płacić rachunki i umrzeć. Pytanie, czy wiesz po co? Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.” I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla Ciebie, a nie takim, które ktoś Ci zaplanował. 
— Piotr C.
Reposted fromlovvie lovvie viatake-care take-care
BetterDays
2779 6151 390
Reposted fromeffyx effyx viaspontaneous spontaneous
BetterDays

Jeśli spotkasz kogoś, kto potrafi Cię ciągle rozśmieszać. Kogoś, kto potrafi zawsze odbierać telefon i przywitać Cię skromnym "Dzień dobry kochanie" każdego ranka. Kogoś kto martwi się o Ciebie, bo niezależnie od wszystkiego zawsze chcę dla Ciebie jak najlepiej. Kogoś, kto Cię szanuje, ale także doprowadza do takiej pasji, że zawsze po... wkładasz majtki na lewą stronę.

Jeśli spotkasz kogoś takiego, to powiedz mu jak bardzo jest dla Ciebie ważny - i postaraj się, aby nigdy nie chciał od Ciebie odejść.

Pilnuj tego, bo tacy ludzie są dziś trudni...

do znalezienia.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viaspontaneous spontaneous
BetterDays
BetterDays
0013 c993 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus

February 19 2020

BetterDays
Reposted frombluuu bluuu viaholymoly holymoly
BetterDays
BetterDays
7320 8d3a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
BetterDays

Tak to już jest z wolnością, że jest twoja, dopóki z niej nie zrezygnujesz.

— Rob Hart - Magazyn
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
BetterDays
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viastarryeyed starryeyed
BetterDays
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
BetterDays
7403 356b 390
BetterDays
7336 a0bf 390
BetterDays
4929 9fbf 390
Reposted frombodnarkaa bodnarkaa viapiehus piehus

February 16 2020

BetterDays
BetterDays
2373 bbda 390
BetterDays
6674 3f59 390
Reposted frompeasorela peasorela viarosses rosses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl