Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

4873 6c5d 390
Reposted fromtwice twice viapiehus piehus
BetterDays
1357 7278 390
Reposted fromnutt nutt viapiehus piehus
BetterDays
8257 b8e5 390
Reposted frompiehus piehus
BetterDays
8258 a18a 390
Reposted frompiehus piehus

January 22 2020

BetterDays
Powoli umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje. Powoli umiera ten, kto niszczy miłość własną, ten, kto znikąd nie chce przyjąć pomocy. Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym. Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają. Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w życiu nie odłożył na bok racjonalności.
— Pablo Neruda - "Poezje wybrane"
BetterDays
9096 1dc6 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viatobecontinued tobecontinued
BetterDays
Live, travel, adventure, bless and don't be sorry.
— Jack Kerouac
BetterDays
1175 dbdb 390
Reposted fromsarazation sarazation viarosses rosses

January 20 2020

BetterDays
To, czego szukasz, także Ciebie szuka. 
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromlovvie lovvie viamefir mefir

January 16 2020

BetterDays
BetterDays
3904 9dcf 390
Reposted frommoai moai viatobecontinued tobecontinued
BetterDays
0232 b980 390
Reposted fromPoranny Poranny viapiehus piehus
2990 c1bf 390

punkrock-lyrics:

Twin Sized Matress // The Front Bottoms

Reposted fromc4tnot3s c4tnot3s viapiehus piehus
BetterDays
3548 4290 390
Reposted fromhysterie hysterie viapiehus piehus
BetterDays
8481 464c 390
Reposted fromFluffyou Fluffyou viamglistyporanek mglistyporanek
BetterDays
6889 1812 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
BetterDays
6890 9b41 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
BetterDays
6920 2f1d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl