Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

BetterDays
2624 b589 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
BetterDays
7628 c952 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxsneakyx xsneakyx
BetterDays
The Three Sisters | Canmore, Alberta
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakiks kiks
BetterDays
7509 4d10 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakiks kiks
BetterDays
BetterDays
I am sorry, so sorry to hear that. Hang in there. Remember that the healing takes time. You will hurt now,  But you are smart, pretty and kind... and when you will feel better, you will meet love, the one with capital L. Just hang in there.
— lovely landlords
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viamefir mefir
BetterDays
8504 630e 390
Reposted fromRowena Rowena viamefir mefir
BetterDays
9902 7fbf 390
Reposted fromthetemple thetemple viamefir mefir

July 11 2019

BetterDays
Wzięłam do ręki dziś moja rękę
Myślałam ze to za tobą tęsknie
Ale się okazało ze jednak nie
Tak bardzo brakowało mi mnie.
— Natalia Przybysz - Niebo
Reposted fromresort resort viatobecontinued tobecontinued
BetterDays
Serce za głupie jest
nie słucham już jego rad
oszukało mnie
znów muszę przez to przejść
wiem dobrze że za swoje mam
— Ania - Nigdy więcej nie tańcz ze mną
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

July 10 2019

BetterDays
5492 df0b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
BetterDays
BetterDays
1831 936a 390
Masz piękną duszę i dupę, mam Cię za sztukę i sztukę. Cyniczny Romantyzm
Reposted fromRowena Rowena viastarryeyed starryeyed
BetterDays

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viastarryeyed starryeyed
BetterDays
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakiks kiks
BetterDays
5518 1ccb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakiks kiks
BetterDays
5267 f069 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakiks kiks
BetterDays
5155 22ac 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiks kiks
BetterDays
6709 c252 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
BetterDays
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl