Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

BetterDays
Bez Ciebie dzień smakuje mniej.
1385 e717

lovequotesrus:

Everything you love is here

Reposted fromkulamin kulamin viapiehus piehus
2507 1f05 390
Reposted fromlivingdead livingdead viatobecontinued tobecontinued
BetterDays
4648 9224 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
BetterDays
9405 b803 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
BetterDays
Czasem kocham cię tak, że moje serce ledwie potrafi to udźwignąć.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
0136 45f8 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viatobecontinued tobecontinued
BetterDays
4371 a63b 390
BetterDays
Reposted fromFlau Flau viatobecontinued tobecontinued
BetterDays
6268 31c6 390
BetterDays
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
BetterDays
2154 64d2 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viatobecontinued tobecontinued

May 24 2019

BetterDays
4241 d4ea 390
Reposted fromniente niente viabzdura bzdura
BetterDays
5324 1890 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viabzdura bzdura
BetterDays
4511 b34d 390
Reposted frompiehus piehus
BetterDays
9857 6ce0 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
BetterDays
Milczą. Teraz ani słowa, ani czyny. Teraz cisza.
— Świetlicki.
Reposted frommaliwa maliwa viapiehus piehus
BetterDays
2254 2ae4 390
Reposted fromkatsiu katsiu viapiehus piehus
BetterDays
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
BetterDays
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl