Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

BetterDays
1775 facb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaZiomeczek Ziomeczek
BetterDays
2940 b948 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaZiomeczek Ziomeczek

November 07 2018

BetterDays
Reposted frombluuu bluuu
BetterDays
BetterDays
0003 37e5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabumiphoto bumiphoto
BetterDays

Nie planowałem jej pokochać, a jednak moje plany zupełnie przestały mieć znaczenie. Mogłem wypierać tę miłości, ale ona do mnie wracała. Znowu i znowu. Próbowałem się od tego odciąć. Schować się gdzieś głęboko w sobie. Zamknąć serce i umysł. Ukryć uczucia i wszystkie myśli o niej. Ale to nic nie pomagało. Moja dusza cały czas krążyła dookoła niej, przyciągana jak magnes. Jakby każdy kwant, z którego jestem zbudowany pragnął być obok. To uczucie nie miało nic wspólnego z zakochaniem. Ja za nią nie szalałem. Nie traciłem dla niej rozumu. Albo przynajmniej nie tego chciałem. Nie to w tym wszystkim było najważniejsze. Bo widzisz, chodzi o to, że kiedy czułem ją obok to ogarniała mnie krystalicznie czysta miłość. Bez względu na to czy byłem na nią zły, czy byłem przez nią smutny, czy miałem o coś żal, czy byłem akurat z niej dumny albo radosny z jej powodu. Kochałem ją zawsze. Od zawsze. I na zawsze. Zupełnie tak jakbyśmy spotkali się na początku Wszechświata i bez względu na wszystko, mieli dojść razem na jego kres. Chociaż wybuchało w nas mnóstwo atomów, myślę, że oboje wiedzieliśmy, że kiedyś nadejdzie koniec tej atomowej wojny. Kiedyś nastanie między nami cisza, tak wyjątkowa jak letni poranek, kiedy jeszcze hałas nie zdąży się zbudzić. Cały ten surrealizm ustąpi zrozumieniu. I bezwarunkowo poddamy się przeznaczeniu, wiedząc, że razem mamy tworzyć jedną z najjaśniejszych gwiazd nieba.

— Aleksandra Steć
Reposted fromcathandcat cathandcat viaoutkapa outkapa
BetterDays
1758 63d4 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viabadblood badblood
BetterDays
6910 92fa 390
Reposted fromwoodpile woodpile viabadblood badblood
BetterDays
BetterDays
Potrzebuję mocnych bodźców
Wrażenia, że zapiera mi dech
— Sitek "Zapiera dech"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatouchthesky touchthesky
BetterDays
1888 94b4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalmostlover almostlover

November 06 2018

BetterDays
8731 e39c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawszystkodupa wszystkodupa
BetterDays
9081 909d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
BetterDays
0413 ec54 390
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 02 2018

7682 574a 390
BetterDays

October 30 2018

BetterDays
5476 d3a0 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarosses rosses
BetterDays
BetterDays
5559 9292 390

October 23 2018

BetterDays
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl